O nas

Witamy na stronach ArchiSerwis.pl.

To portal poświęcony Obszarowi Oddziaływania Obiektu.

Dla kogo przeznaczony jest ArchiSerwis.pl?

Portal przeznaczony jest dla wszystkich obecnych i przyszłych Klientów Biura (patrz Regulamin), którzy realizując lub przygotowując się do zamówienia projektu budowlanego chcą poznać podstawy prawne podejmowanych przez siebie decyzji inwestycyjnych.
Więcej informacji na temat tzw. Standardu Legislacyjnego Usługi (SLU) zawartych zostało na stronie www.architekci-gadomscy.pl  

Co zawiera ArchiSerwis.pl?

Dwa najważniejsze działy naszego portalu to wzajemne oddziaływania obiektów budowlanych ujęte w specjalną, zaprojektowaną przez nas tabelę (O.O.O.) oraz definiujące te oddziaływania przepisy prawa (Przepisy). Wybrane  informacje zostały opatrzone autorskim komentarzem oraz praktycznymi grafikami. Pozostałe zakładki mają charakter pomocniczy i uzupełniający, ułatwiający wygodne poruszanie się po głównych treściach naszego portalu. Zaprezentowana metoda powiązania oddziaływań i odpowiednich przepisów została po raz pierwszy opublikowana na stronach dwumiesięcznika Krajowej Rady Izby Architektów RP  Zawód:Architekt [Z:A_#44]. Od tego czasu uległa ona udoskonaleniu i jest w ramach tego portalu aktualizowana i rozbudowywana.

Czym jest Obszar Oddziaływania Obiektu?

Art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane stanowi, że przez Obszar Oddziaływania Obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (obiekt budowlany- budynek, budowla, obiekt małej architektury), wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Inaczej mówiąc każda inwestycja budowlana generuje coś w rodzaju „chmury”, która zachodząc na sąsiednie nieruchomości tworzy przestrzenne, prawne, funkcjonalne, estetyczne oraz inne oddziaływania. Niektóre z nich są prawnie dopuszczalne, inne nie. Każdy z sąsiadów powstającej inwestycji ma prawo wiedzieć o zachodzeniu owej „chmury” na swoją nieruchomość. Prawo to określone zostało w KPA jako prawo strony w postępowaniu administracyjnym. Warto także zauważyć, że omawiane oddziaływanie obiektu nie jest związane z subiektywnym odczuciem odbiorcy i w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia na budowę (zgłoszenia z projektem budowlanym) musi opierać się na konkretnych przepisach prawa, które należy przywołać. Nasz portal pomaga zdefiniować oddziaływania i przyporządkować im odpowiednie przepisy.

Pozwolenie czy Zgłoszenie?

Prawidłowe określenie Obszaru Oddziaływania Obiektu ma zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji ścieżek postępowania podczas uzyskiwania zgody budowlanej głównie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Inaczej mówiąc precyzyjna odpowiedź w sprawie Obszaru Oddziaływania Obiektu pozwoli inwestorowi i projektantowi odpowiedzieć na pytanie: Pozwolenie czy Zgłoszenie?  W przypadku gdy wyznaczony Obszar mieści się w całości na działce przeznaczonej do zabudowy inwestor ma prawo skorzystać ze ścieżki zgłoszenia z projektem budowlanym. W sytuacji zaś, gdy Obszar ten nie mieści się na działce pod zabudowę i zachodzi na tereny sąsiadów, inwestor musi skorzystać ze ścieżki pozwolenia na budowę. Więcej informacji wraz z praktycznymi przykładami zamieszczonych zostało na stronie www.ObszarOddzialywaniaObiektu.pl .

Jak tworzymy nasze materiały?

Teksty przepisów prawa cytujemy bądź opracowujemy wyłącznie w oparciu o strony Sejmu RP (isap.sejm.gov.pl). Pozostałe opracowania autorskie przygotowane zostały w oparciu o wieloletnią praktykę architektoniczną i legislacyjną naszego zespołu. Należy traktować je wyłącznie jako podpowiedź i sugestię. Są one własnymi interpretacjami przepisów prawa, stosowanymi przez Biuro w podejmowanych pracach projektowych.

Zaznaczenia wymaga także fakt, że pomimo iż czynimy wszelkie starania, aby nasz portal był wolny od błędów i pomyłek, jednak nie można ich wykluczyć. We wszystkich indywidualnych sprawach zawsze należy opierać się na materiałach źródłowych, jakimi są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dokonując ich wykładni na własną odpowiedzialność.

Zapraszamy do korzystania z naszego portalu. Liczymy, że przygotowany materiał okaże się pomocny w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Zespół ArchiSerwis.pl.