Przykład graficzny

Zmiana ustawy Prawo Budowlane wprowadziła od 28 czerwca 2015 obowiązek określenia przez projektanta Obszaru Oddziaływania Obiektu (O.O.O.). Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego precyzuje, że wypełnienie tego obowiązku następuje poprzez dołączenie do projektu budowlanego informacji o O.O.O w formie opisowej lub graficznej. Poniżej  przedstawiamy wariant graficzny tej informacji.

Responsive image Responsive image