ArchiSerwis.pl – Regulamin korzystania z portalu

 1. Ten Regulamin określa zakres i warunki korzystania przez każdą osobę z portalu  internetowego ArchiSerwis.pl., prowadzonego przez Biuro Architektoniczne GADOMSCY Piotr Gadomski, 10-542 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39/602, zwanego dalej Biurem.
 2. Portal ArchiSerwis.pl jest platformą informatyczno- informacyjną służącą publikacji autorskich materiałów, w tym artykułów, poświęconych definicji obszaru oddziaływania obiektu oraz powiązanymi w jakikolwiek sposób z tym pojęciem przepisami prawa, w szczególności przepisów prawa z zakresu urbanistyki, architektury lub budownictwa.
 3. Materiały udostępniane w ramach portalu prezentują własne poglądy i interpretacje przepisów prawa dokonane przez Biuro, które w żadnym wypadku nie odpowiada za poprawność, aktualność i kompletność publikowanych materiałów i przyjętych rozwiązań.
 4. Przygotowane przez Biuro materiały należy traktować wyłącznie jako podpowiedź i sugestię. Biuro nie udziela żadnej gwarancji, że zawarte na stronach portalu informacje sprostają w jakikolwiek sposób merytorycznej przydatności. We wszystkich indywidualnych sprawach zawsze należy opierać się na materiałach źródłowych, jakimi są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dokonując ich wykładni na własną odpowiedzialność.
 5. Teksty przepisów prawa cytujemy lub opracowujemy wyłącznie w oparciu o Internetowy Serwis Aktów Prawa Sejmu RP (www.isap.gov.pl). W tym zakresie zobowiązani jesteśmy do powołania się na źródło.
 6. Użytkownik ArchiSerwis.pl. zobowiązuje się do korzystania z portalu w sposób nie powodujących zakłóceń sieci. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie z portalu, w tym przede wszystkim w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Portal internetowy ArchiSerwis.pl. oraz jego autorska zawartość chroniony jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie prawnej ochrony baz danych. Wszelkie prawa autorskie do opracowanych treści, ich wyboru, układu, sposobu redakcji oraz  sposobu publikacji w zakresie treści i grafiki są prawnie chronione.
 8. Znaki towarowe ArchiSerwis i ArchiSewis.pl są własnością Biura i podlegają procedurze prawnego zastrzeżenia.
 9. Każda osoba korzystająca z portalu ArchiSerwis.pl zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności kopiowania, modyfikowania, utrwalania, udostępniania lub innego wykorzystania przez siebie jak inne osoby lub podmioty danych stanowiących treść portalu ArchiSerwis.pl, w wyjątkiem przewidzianego prawem dozwolonego użytku.
 10. Każda osoba, zamierzająca wykorzystać materiały przygotowane przez Biuro, zobowiązana jest do uzyskania odpowiedniej zgody. Ich wykorzystanie na prawach cytatu musi jednoznacznie wskazywać na Biuro oraz równocześnie nie może naruszać autorskich praw osobistych oraz nie może godzić w jego dobre imię.
 11. Portal używa plików cookies. Każda osoba korzystająca z portalu może skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej, na warunkach określonych w wyświetlanym na stronie portalu komunikacie.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 29 grudnia 2015 r. Biuro zastrzega sobie jednostronnego wprowadzania zmian w jego treści. Korzystanie z portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.